bogdan rodeanu
Anunțuri, Toate știrile

Armata Română a început campania de recrutare

Armata Română a început campania de recrutare, iar populația civilă este vizată: sunt disponibile 775 de locuri pentru rezerviştii voluntari, iar printre posturile declarate vacante se numără maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi.

O carieră militară însemnă pregătire constantă, provocări și o continuă responasibilitate. Cu toate acestea, experiența militară anterioară nu reprezintă un criteriu de selecție.

Gălățenii interesaţi de îndeplinirea serviciului militar în rezervă, în calitate de rezervist voluntar în Armata României, pot contacta Centrul Militar din Galaţi, din strada Domnească nr. 92, telefon 0236 497 031.

Candidaţii (cu vârste între 18 şi 55 de ani) se pot prezenta la sediul militar pentru a completa o cerere, având asupra lor următoarele documente: actul de identitate, în original şi în copie; certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maximum şase luni înainte de data depunerii; acte de studii şi alte documente care atestă alte competenţe dobândite, în original şi în copie; permisul de conducere, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice, precum şi livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

Din acest an, sunt noi reguli care reglementează activitatea rezerviştilor voluntari. Iată cele mai importante dintre ele:

– creșterea cuantumului remuneraţiei acordate în perioada în care rezerviştii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10% la 30 % din solda de funcţie, la care se adăugă solda gradului deţinut;

– creșterea cuantumului indemnizației de instalare, prin adăugarea la solda de funcţie, a gradațiilor și a soldei de comandă, pe lângă solda de grad;

– eliminarea obligației privind restituirea cheltuielilor de recrutare şi selecţie, în situația nesemnării/ nefinalizării contractului;

– eliminarea limitărilor privind calatoriile rezerviștilor voluntari în străinătate;

– crearea posibilității repartizării în funcție, fără a mai susține probele de selecție, a rezerviștilor proveniți din cadre militare în activitate și soldați/gradați profesioniști, în primul an de la trecerea în rezervă.