bogdan rodeanu
Anunțuri, Toate știrile

Majorarea impozitului auto este suspendată!

Majorarea impozitului auto este suspendată!

Pe 17 decembrie, majoritatea PSD din Consiliul Local Galați hotăra majorarea impozitului auto cu 50%.

La respectiva ședință on-line, se poate vedea clar cum, în locul domnului Gheorghe Bezman, consilier local PSD, votează o altă persoană. 10 hotărâri ale Consiliului Local sunt votate astfel. Ilegal.

Pe 30 decembrie, actul administrativ a fost transmis Prefectului județului Galați, Eugen Hristache.

Pe 6 ianuarie, USR-PLUS Galați înaintează o adresă Prefectului, prin care cere investigarea faptelor. Există suspiciunea rezonabilă cu privire la vicierea votului, cât și posibilitatea unei infracțiuni de uzurpare de identitate. ( Documentul poate fi consultat la următorul link https://drive.google.com/…/1SVx8iGn3fyonRUWoGC8…/view… )

Pe 11 ianuarie am participat la protestul din fața Primăriei, în stradă, împotriva majorării de 50% a impozitului auto.

Pe 14 ianuarie, procesul verbal al ședinței ajunge la Prefect, la solicitarea acestuia.

Pe 17 ianuarie am fost, din nou, în stradă. Ca simpli cetățeni, dar și ca vocea cetățenilor, care au crezut când le-am spus că vom fi vocea lor, în Consiliul Local.

Astăzi, 18 ianuarie, Prefectul Galațiului a atacat în contencios administrativ, majorarea impozitului auto cu 50%. Până la soluționarea cauzei, actul administrativ atacat este suspendat de drept.

Pentru moment, foamea de bani a Primăriei se rezolvă în instanță. Pentru moment, majorarea impozitului auto e suspendată.

Pentru moment, am reușit să oprim un act ilegal (o hotărâre adoptată printr-un vot nul și neavenit), dar și unul imoral (o majorare care nu a fost prezentă nicicând în campania Primarului Ionuț Pucheanu).

Ne-am făcut auzită vocea. În stradă, și în instanță. Menținem aceeași promisiune, pe care am făcut-o de la bun început: suntem şi vom fi #VoceaTaÎnConsiliulLocal!

” STIMATE DOMNULE PREFECT,

Subsemnatii, CHITARU CRISTIAN, ZINICA
DANIEL, SUSNOSCHI-LUCA FLAVIA, în calitate de consilieri locali din partea Alianței USRPLUS în cadrul Consiliului Local al Municipiului Galați, formulam prezenta
SESIZARE

Prin care, în temeiul prev. art. 252 alin. (1) lit. c) și art. 255 din Codul administrativ, va rugam sa dispuneți efectuarea controlului de legalitate asupra Hotărârilor nr. 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 din 17.12.2020

Pentru următoarele motive:
Conform înregistrării Ședinței de Consiliu Local din data de 17.12.2020 încărcată pe pagina de Facebook ”Primăria Municipiului Galați” ( disponibila Ia adresa https://www.facebook.com/primariagI/videos/149546959929650/ ), se observă cum la minutul 73 (o ora si 13 minute) domnul consilier local PSD Gheorghe Bezman este înlocuit de o persoana necunoscută.

Persoana în cauza s-a substituit domnului Gheorghe Bezman și a votat Hotararile de Consiliu Local 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 fără a avea acest drept. La minutul 100, substituirea domnului Gheorghe Bezman cu o persoană fără dreptul de a fi membru CL este sesizată de domnul consilier local Valeriu Laurentiu Onose, Ia minutul 101 domnul Bezman revine în fata camerei video.

Conform înregistrării ședinței de Consiliu Local facuta publica de Primăria Municipiului Galați se poate observa cum în perioada în care domnul consilier local Gheorghe Bezman a fost înlocuit de o alta persoana, aceasta a uzat de calitatea de membru al CL, fără drept, și a votat următoarele proiecte de Hotarare de Consiliu Local:

HCL 505 (vot I : 14:20) – Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru trimestrul al III lea anul 2020, cu privire la stadiul realizării măsurilor/acliunilor din Planul de calitate a aerului în municipiul Galati pentru dioxid de azot și oxizi de azot (N02/NOx), perioada 2018-2022:

HCL 506 (vot 1:15:37) – Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilan(ului termoenergetic pe anul 2019-2020 pentru S.C. CALORGAL S.A. Galali;

HCL 507 (vot 1:16:30) – Proiect de hotărâre privind aprobarea programului minimal care va fi organizat și sustinut de Teatrul Dramatic ”Fani Tardini” Galati, în anul 2021;

HCL 508 (vot 1:16:58) – Proiect de hotărâre privind aprobarea programului minimal care va fi organizat și susținut de Teatrul de Păpuși ”GuIIiver” Galați, în anul 2021;

HCL 509 (I : 17:25) – Proiect de hotărâre privind aprobarea programului minimal care va fi organizat și susținut de Teatrul National de Operă și Operetă ‘Nae Leonard” Galați, în anul 2021;

HCL 510 (vot 1:17:55) – Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați;

HCL 511 – (vot 1:21:07) – Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant de membru în Consiliul de administrație al societății Administrafia Pietelor Agroalimentare S.A.;

HCL 512 integral (prezentare 1:21 :22 | vot 1:33:50) – Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale începând cu anul 2021;
• Amendament HCL 512 grup PSD (vot I :33:25)

HCL 513 – (vot I :37:53) – Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2021 de către societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați pentru activitățile și bunurile ce fac obiectul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare al domeniului public și privat al municipiului Galați;

HCL 514 – (vot 1:39:53) – Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2021 de către societatea Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați, pentru activitățile și bunurile ce fac obiectul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a piețelor din municipiul Galați;

Prin urmare, considerăm că există o suspiciune rezonabilă cu privire la vicierea votului pentru Hotărârile de Consiliu Local mai sus menționate și vă rugăm să dispuneți efectuarea controlului de legalitate asupra lor, în conformitate cu atribuțiile legale.

De asemenea, vă rugăm să analizați posibilitatea comiterii infracțiunii prevăzute Ia art. 258 alin. 1 din Codul Penal, cu privire Ia uzurparea de calități oficiale și să dispuneti sesizarea organelor de anchetă în vederea identificării persoanei care I-a substituit pe domnul consilier local Gheorghe Bezman și tragerea la răspundere a acesteia.

Întemeiem prezenta sesizare pe dispozițiile Legii 554, art. 7, alin. (I).

Va rugăm respectuos să ne transmiteți răspunsul Ia prezenta sesizare Ia adresa de e-mail: contact@usr-galati.ro

Cu stimă,

Cristian CHITARU – consilier local USRPLUS
Daniel ZINCA – consilier local USRPLUS
Flavia SUSNOSCHI-LUCA – consilier local USRPLUS ”