Politica de confidentialitate

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

bogdanrodeanu.ro te asigură că va prelucra datele tale în mod onest, transparent și informat, conform schimbărilor și modificărilor aduse de Regulamentul (EU) nr. 2016/679, privind protecția datelor persoanelor fizice.

Prezenta Politică de Prelucrare a Datelor poate fi modificată sau actualizată oricând de către bogdanrodeanu.ro atunci când considerăm că survin anumite modificări în activitățile prin care prelucrăm datele tale. Vom publica pe site-ul nostru, bogdanrodeanu.ro, orice astfel de modificări și vă vom informa în mod corespunzător prin e-mail.

Prin abonare, confirmi faptul ca esti de acord cu stocarea si utilizarea datelor furnizate. BogdanRodeanu.ro stocheaza datele introduse in formularul de mai sus adica NUMELE si EMAILUL introdus dar si ziua si ora aferenta abonarii

CINE SUNTEM?
bogdanrodeanu.ro, reprezentat prin Bogdan Rodeanu
Ne puteți contacta la:
Adresă: Strada Traian, nr. 95, Bloc A5A Parter
Nr. telefon: 0336 117 744
E-mail: contact@usr-galati.ro
Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de prezenta Politică, de modul în care bogdanrodeanu.ro prelucrează datele tale sau drepturile tale, ne poți contacta la adresa de e-mail contact@usr-galati.ro
sau la adresa poștală Strada Traian, nr. 95, Bloc A5A Parter
CE DATE PRELUCRĂM DESPRE TINE?
Ce sunt datele personale?
Datele personale reprezintă orice date sau informații care ne ajută să vă putem identifica direct (de exemplu numele, prenumele tău) sau indirect (de exemplu, în funcție de profilul pe care îl creăm pentru a-ți transmite oferte personalizate). Anumite informații sunt mai puțin evidente (cum ar fi preferințele și obiceiurile tale la cumpărături, IP-ul computerului tău), dar asociate cu persoana ta, ne ajută să te putem identifica și se circumscriu astfel noțiunii de ”date personale”.

Politica bogdanrodeanu.ro este de a colecta și prelucra doar datele care ne sunt necesare ca să îți oferim cea mai plăcută experiență atunci când navighezi pe site-ul web www.bogdanrodeanu.ro. În general, prelucrăm următoarele tipuri de date despre tine:
Nume și prenume;
Adresă de e-mail;
Numărul de telefon;
ÎN CE MOD PRELUCRĂM DATELE TALE?
bogdanrodeanu.ro colectează și prelucrează datele tale pentru
Mai jos regăsești modul în care prelucrăm datele tale, scopurile și temeiul juridic al activităților prin care prelucrăm datele tale.
o   adresa de e-mail
o   număr telefon.

Date pe care le colectăm automat
Marketing direct:
o   Adresa IP;
o   Browser-ul de internet pe care îl utilizezi și versiunea sistemului de operare al dispozitivului;
o   Date de protocol HHTP/HTTPS;
o   Durata vizitei/ activității tale pe website-ul nostru
o  Locația generală a dispozitivului (dacă este activată geo-localizarea) de pe care te conectezi la site-ul bogdanrodeanu.ro
Te rugăm să reții că majoritatea dispozitivelor îți oferă opțiunea de a dezactiva serviciile de geo-localizare chiar din setările dispozitivului respectiv
„Cookie-uri” – fișiere pe care un server le trimite dispozitivului tău, plasate pe site-ul bogdanrodeanu.ro. Scopul și modul în care prelucrăm cookie-uri sunt detaliate în Politica de utilizare a cookies, disponibilă pe website-ul bogdanrodeanu.ro

Mentenanța și securizarea website-ului bogdanrodeanu.ro
Utilizăm următorii identificatori online pentru mentenanța și securizarea website-ului bogdanrodeanu.ro:
Adresa IP;
Browser-ul de internet pe care îl utilizezi și  versiunea sistemului de operare al dispozitivului cu care te conectezi;
Date de protocol HHTP/HTTPS;
Locația dispozitivului (dacă este activată geo-localizarea) de pe care te conectezi la site-ul bogdanrodeanu.ro
Mai exact, prelucrăm datele tale pentru a asigura buna funcționare a website-ului, respectiv:
afișarea corectă a conținutului website-ului bogdanrodeanu.ro;
îmbunătățirea website-ului bogdanrodeanu.ro;
a asigura securitatea website-ul și a te asigura că te protejăm oricărei breșe de securitate IT

Apărarea drepturilor în justiție
Atunci când ne apărăm drepturile în justiție pentru recuperarea unor sume datorate, sau când ne protejăm interesele împotriva unor pretenții/reclamații nejustificate, vom prelucra datele tale necesare formulării unor întâmpinări, concluzii scrise, cereri și documente specifice. Procesăm datele tale pentru exercitarea oricăror apărări/drepturi în fața instanțelor de judecată, sau autorităților sau instituțiilor publice / de control.

Proceduri și investigații ale autorităților și/sau organelor judiciare
În mod excepțional și conform legii, vom furniza autorităților și instituțiilor competente, în cadrul unor proceduri/investigații formale ori a altor demersuri prevăzute de lege, conform procedurii prevăzute de lege, următoarele tale date: nume, prenume, adresă, e-mail, telefon. bogdanrodeanu.ro va documentează orice astfel de demersuri. Este necesară prelucrarea datelor în acest context, pentru conformarea cu obligațiile legale specifice impuse de prevederile legale aplicabile în materie privind protecția împotriva fraudei, spălării banilor și terorismului.

Date pe care le colectăm din alte surse

Nu exista.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE TALE?

bogdanrodeanu.ro prelucrează datele tale pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate și conform politicilor noastre de retenție a datelor personale. În anumite cazuri, unele prevederi legale ne pot impune sau permite păstrarea datelor pentru o perioadă mai îndelungată.

Perioada de păstrare a datelor depinde în principal de următoarele:
dacă ți-ai dat acceptul pentru prelucrarea datelor pentru o perioadă mai mare, vom menține datele pe toată această perioadă, cu excepția cazului în care îți retragi între timp consimțământul;

*Consimțământ – înseamnă acordul tău liber, specific și informat prin care accepți fără dubiu ca datele tale să fie prelucrate de către bogdanrodeanu.ro în scopul pentru care îți dai acordul.

Împărtășim datele tale cu partenerii noștri și în scopuri de marketing
Transmiterea datelor către autorități și instituţii publice sau organe judiciare
Putem transmite unele din datele tale personale autorităților sau instituțiilor publice competente, atunci când ne impune legea (de ex. investigarea fraudelor; prevenirea spălării banilor; depunerea declarațiilor, situațiilor financiare la autoritățile fiscale etc.), sau putem transmite aceste date către instanțele judiciare atunci când ne apărăm în justiție, sau în fața altor autorități publice.

CUM ASIGURĂM SECURITATEA DATELOR TALE?
bogdanrodeanu.ro asigură măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, sau distrugerii, pierderii sau alterării datelor. Ne angajăm să păstrăm datele tale personale în siguranță și luăm toate măsurile de protecție rezonabile pentru a face acest lucru.
Implementăm procese sistematice de instruire a persoanelor responsabile de securitatea IT și de monitorizare și audit al securității sistemelor și infrastructuri IT conform politicilor interne ale bogdanrodeanu.ro.
În plus, depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura (inclusiv prin contractele încheiate cu aceștia) că și parteneri noștri de încredere gestionează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor pe care le împărtășim cu aceștia.

CE DREPTURI ŞI OPȚIUNI AI CU PRIVIRE LA DATELE TALE?
Dorim să ne asigurăm că în orice moment ai controlul deplin asupra datelor tale și că îți poți exercita efectiv drepturile și opțiunile pe care le ai potrivit GDPR.
Pentru a ne asigura că ai controlul efectiv al datelor tale, te informăm că ai următoarele posibilități bazate pe tehnologiile pe care le ai la dispoziție:
poți gestiona din contul de client accesarea, rectificarea sau ștergerea directă a unor datele disponibile trimitând un email sau folosind pagina de contact de pe bogdanrodeanu.ro
vei putea șterge cookie-urile sau istoricul navigărilor din setările website-ului bogdanrodeanu.ro. În plus, poți alege să modifici setările browser-ului pe care îl folosești astfel încât să restricționezi urmărirea de către cookie-uri a comportamentului tău în website-ul bogdanrodeanu.ro (totuși, aceste restricționări îți pot afecta experiența de navigare în bogdanrodeanu.ro);
platformele social media și motoarele de căutare (de ex. Google sau Facebook) îți oferă posibilitatea de a gestiona diverse opțiuni privind modul în care alegi să îți prelucreze datele.

În plus acestor opțiuni, GDPR îți oferă, în calitate de persoană vizată, drepturile descrise mai jos. Înainte de a da curs oricărei solicitări privind drepturile tale, ne vom asigura că ești titularul datelor cu privire la care alegi să îți exerciți aceste drepturi, iar pentru acest scop îți putem solicita unele informații/ date pentru a verifica identitatea ta, sau putem solicita mai multe detalii despre solicitarea ta. Corespondența pe care o vom purta cu tine o vom putea păstra pentru a asigura că ținem evidența solicitărilor și răspunsurilor privind drepturile tale.
Ai dreptul de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și ușor accesibile cu privire la modul în care prelucrăm datele tale, inclusiv detalii privind drepturile tale, în calitate de persoană vizată. Aceste informații despre datele, scopul și modul în care noi prelucrăm datele tale sunt incluse și în această Politică.
Ai dreptul de a accesa datele pe care le prelucrăm despre tine, fără a percepe vreun fel de taxă la primele furnizări de date. Dacă vei avea nevoie de copii ale datelor deja furnizate, vom putea percepe o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a datelor. Vom avea dreptul de a refuza cererile excesive sau repetate și nejustificate.
Pentru a-ți exercita dreptul de acces, ne poți trimite solicitarea ta prin email la contact@usr-galati.ro
În cazul în care identifici că datele tale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete sau inexacte: ne poți trimite o solicitarea de rectificare la adresa de e-mail contact@usr-galati.ro
Te poți opune oricând și dezabona la comunicările noastre de marketing direct în orice moment. Poți face acest lucru ușor prin a da click pe linkul „dezabonare” în orice e-mail pe care le vom trimite către tine sau din contul tau la sectiunea „Abonamente Newsletter”.
În plus, poți opta pentru retragerea consimțământului tău exprimat anterior pentru transmiterea de oferte personalizate bazate pe profilare prin aceleași canale prin care îți comunicăm aceste oferte, respectiv email.

Retragerea consimțământului (prin dezabonare sau solicitare scrisă) nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Te poți opune în orice moment oricărei prelucrări de date atunci când la o astfel de prelucrare ne bazăm pe interesul nostru legitim. Poți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail contact@usr-galati.ro

Ai dreptul de a ne solicita ștergerea datelor tale în oricare dintre situațiile următoare:
a) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;
b) îți retragi consimțământul pe baza căruia am prelucrat datele tale și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;
c) te opui prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct),
d) te opui prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale;
e) datele personale sunt prelucrate contrar legii;
f) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale. Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea ta de ștergere a datelor dacă: (i) suntem ținuți să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele; sau (ii) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție. Poți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail contact@usr-galati.ro
Ai dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor în una din situațiile descrise mai jos.
(a)  exactitatea datelor este contestată de tine (persoană vizată), pentru o perioadă care ne va permite să verificăm corectitudinea datelor;
(b)  prelucrarea datelor este ilegală, iar tu (persoana vizată) te opui ștergerii datelor și ne soliciți restricționarea prelucrării acestor date;
(c)   nu mai avem nevoie de datele tale, dar acestea sunt solicitate de tine (persoana vizată) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
(d)  tu (persoana vizată) ridici unele obiecții cu privire la prelucrarea datelor bazată pe interesele noastre legitime, în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului le depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică ale tale).
Poți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail contact@usr-galati.ro

Atunci când prelucrăm datele tale în baza consimțământului sau executării contractului, în mod automat, vei avea dreptul să ne soliciți transferul datelor tale: (a) către tine sau (ii) către un alt operator indicat de tine. Cea de-a doua situație presupune că ai opțiunea de a ne solicita transmiterea datelor asociate contului de client către un alt operator de date (de ex. către un operator care administrează un alt website). Mai exact, vei putea solicita doar portarea datelor cu caracter personal dintre cele pe care ni le-ai furnizat direct în mod activ (exceptând orice date derivate sau create/ dezvoltate de bogdanrodeanu.ro, cum ar fi spre ex. un profil de client). Poți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail contact@usr-galati.ro. Vom transmite datele tale solicitate conform celor precizate aici într-un format structurat și care permite reutilizarea datelor (de ex. în format XML, JSON, CSV).

Ai dreptul să depui orice plângeri în fața Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („A.N.S.P.D.C.P.”) asupra modului în care noi prelucrăm datele tale personale. Totuși, sperăm că vei decide să discuți mai întâi cu noi, înainte de a depune orice plângeri la A.N.S.P.D.C.P. Protecția datelor tale este foarte importantă pentru noi și vom lua toate măsurile necesare pentru a soluționa orice problemă cu privire la controlul și securitatea datelor tale. De asemenea, te poți adresa cu diverse întrebări și către A.N.S.P.D.C.P., autoritatea de supraveghere a protecției datelor din România. Poți găsi unele ghiduri și linii directoare privind drepturile tale pe pagina web a autorității http://www.dataprotection.ro/.

Echipa bogdanrodeanu.ro îți stă la dispoziție pentru orice nelămuriri, clarificări sau orice detalii de care ai nevoie cu privire la prezenta Politică de Prelucrare a Datelor.